🧡 OSLO vs CCR B 💜💛

⭐️ Lørdag – 23 November – kl.14:00 ⭐️

(English below)

LINK TO FACEBOOK EVENT

Crime City Rollers B kommer over grensen for å spille mot Oslo Roller Derby !!

=== P R O G R A M ===
13:00 – Dørene åpner
14:00 – Oslo Roller Derby vs. Crime City Rollers B

=== B I L L E T T E R ===
Billetter kr 100,-
Barn under 12 år går gratis

Det blir muligheter for kjøp av merch og Deng Roller Derby shop vil være der og selge alt man trenger for å drive med rulleskøytesport.

Dessuten blir det loddsalg med mulighet for å vinne fine premier!

=== P R A K T I S K ===
Vipps er foretrukket betalingsform, men vi håndterer cash også.

=== K I O S K ===
Et lokalt idrettslag fra Ammerud betjener kiosk i idrettshallen denne dagen.

=== E T T E R F E S T ===
** Info om etterfest kommer snart **

=== A D K O M S T ===
Bil: det er gratis parkering utenfor Apalløkka Idrettshall.

T-bane fra sentrum: ta linje 4 eller 5 mot Vestli til Ammerud t-bane. Følg merking fra t-bane opp til idrettshallen, ca 10 min gangavstand.

For buss og annen kollektivtransport se http://ruter.no/

⭐️ ⭐️ ⭐️
Roller Derby er en kontaktsport som utøves på rulleskøyter. På en oval, flat bane kjemper to lag om å ha den kjappeste poengsankeren og de beste blokkerne. Roller derby er beinhard idrett og stor underholdning på en gang. Og det er nesten like moro å se på som det er å spille.

Vi spiller etter WFTDAs regelsett for flat track roller derby. Besøk WFTDAs YouTube-kanal om du har lyst til å lære mer om Roller derby, se kamper og/eller få regel-forklaring. https://www.youtube.com/user/TheWFTDA
Oslo Roller Derby har to konkurrerende lag; Oslo Roller Derby (A-lag) og Tiger City Beasts (B-lag).

⭐️ ⭐️ ⭐️

Crime City Rollers:
https://www.facebook.com/crimecityrollers/

Oslo Roller Derby
https://www.facebook.com/oslorollerderby/

_______

>>> English <<<

🖤🧡 OSLO vs CCR B 💜💛

⭐️ Saturday – November 23 – 2PM ⭐️

Crime City Rollers B comes across the border to play against Oslo Roller Derby !!

=== P R O G R A M ===
13:00 – The doors open
14:00 – Oslo Roller Derby vs. Crime City Rollers B

=== T I C K E T S ===
Tickets 100kr
Free entry children under the age of 12

There will be opportunities to buy merch and the Deng Roller Derby shop will be there selling everything you need to do roller skating.

In addition, there will be lottery sales with the opportunity to win nice prizes!

=== P R A C T I C A L ===
Vipps is the preferred form of payment, but we also handle cash.

=== K I O S K ===
A local sports club will have an open kiosk at the venue.

=== A F T E R P A R T Y ===
** After party info coming soon**

=== G E T T I N G T H E R E ===
Car: There is free parking outside available outside Apalløkka sports hall.

Subway/ T-bane: Take line 4 or 5 (Direction Vestli)to the stop ‘Ammerud’. Follow the signs from the subway up to the sports center, about a 10 minute walk away.

For bus and other public transport see http://ruter.no/

⭐️ ⭐️ ⭐️
Roller Derby is a contact sport on quad roller skates. On an oval, flat track two teams compete to score the most points and have the best blockers. Roller derby is both a tough and entertaining sport, and it’s almost just as fun to watch as it is to play.
ORD plays according to the WFTDA’s rules for flat track roller derby. Visit WFTDA’s Youtube channel here to learn more about the sport, the rules and watch bouts:
https://www.youtube.com/user/TheWFTDA

Oslo Roller Derby has two competing teams: Oslo Roller Derby (A Team) and the Tiger City Beasts (B Team).

⭐️ ⭐️ ⭐️

Crime City Rollers:
https://www.facebook.com/crimecityrollers/

Oslo Roller Derby
https://www.facebook.com/oslorollerderby/
_______