Vi samler inn brukte mobiltelkefoner i samarbeid med Telenor og Norges Idrettsforbund

I år som i fjor så er vi med på Idrettsforbundet og Telenor sin mobilinnsamling. Ved å gi din brukte mobil til Oslo Roller Derby Klubb bidrar du til verdifulle dugnadsinntekter for klubben, i tillegg til at du sørger for at din brukte mobil blir riktig resirkulert og at alle data på mobilen blir slettet.

Kontakt oss for levering

Kontakt oss direkte for å avtale overlevering på dugnad@oslorollerderby.no eller på  telefonnummer: 976387015

Husk å ta ut SIM-kort før du leverer inn mobilen. Siste innsamlingsdag er 14.oktober.

Vi håper du vil være med og støtte oss!

Om returordningen

For mer informasjon om Telenors returordning se på www.telenor.no/gjenbruk