Roller derby er kontaktsport på rulleskøyter. På en oval bane kjemper to lag om å ha den kjappeste poengsankeren og de mest breiale blokkerne. Dette er beinhard sport og show på en gang. Det er nesten like moro å se på som det er å utøve.

Oslo Roller Derby ble stiftet 19.10.2011 og vi er for tiden drøyt 50 kvinner som skøyter og et par herrer som dømmer oss.

Les mer om roller derby på Wikipedia